Sídliště Sever: Zákrok proti občanům "romského typu"