MHF Lípa Musica získala cenu Euroregionu Nisa

Verze pro tisk |

V pátek 22. 11. byl spolek Arbor, hlavní pořadatel MHF Lípa Musica, oceněn za svůj projekt MHF Lípa Musica - přeshraniční spolupráce na slavnostním večeru v Jelení Hoře v Polsku za účasti významných hostů z České republiky, Německa a Polska. Projekt, který zmapoval a shrnul dosavadních sedm let budování česko-německého kulturního dialogu a nastavil nové komunikační kanály pro německou stranu, uspěl v nabité konkurenci a byl vyhlášen jako nejlepší projekt z České republiky. Spolek Arbor se od svého vzniku snaží rozvíjet přeshraniční spolupráci se Saskem formou pořádání koncertů v saském pohraničí, kde prezentuje českou hudbu v české interpretaci, a současně představuje i renomované německé umělce na české straně.

Do letošního roku se na německé straně podařilo zorganizovat na tři desítky projektů a rostoucí návštěvnost německých koncertů i zájem německého publika o návštěvu koncertů pořádaných v Libereckém a Ústeckém kraji jsou dokladem významu přeshraniční spolupráce a jejího úspěšného rozvíjení. Cena Euroregionu Nisa smysluplnost a potřebnost této spolupráce a dialogu jen umocňuje a je pro spolek Arbor závazkem do budoucna. Projekt přeshraniční spolupráce byl realizován ve spolupráci s krajským městem Žitava, mimoto spolek, který je doma v Městě Česká Lípa, jež je jeho významným podporovatelem, spolupracuje s téměř desítkou dalších obcí a měst v Sasku a tato spolupráce bude pokračovat i v rámci příštích ročníků. Poděkování spolek přijal navíc i od starostky Města Česká Lípa ing. Jitky Volfové.

foto: Grzegorz Koczubaj

alt
Nahoru