Pět otázek pro starostku České Lípy (14/2019)

Verze pro tisk |

Strážníkům pomůže Lancelot. Kdo koupil svárovskou hospodu a proč? Jsou dobrovolní hasiči protěžováni? Kolik dává město do školství?

Policie začala vyslýchat českolipské zastupitele kvůli zakázce na MHD. Jste osobně přesvědčena, že při schválení zakázky bývalou radou města šlo o nejlepší zájem města, naschvál, klientelismus anebo korupci?

Víte dobře, že jsem od začátku upozorňovala na to, že se mi postup schválení zakázky zdá podezřelý a minimálně nefér vůči tehdejším zastupitelům. O takto velkých zakázkách by mělo podle mého názoru vždy rozhodovat zastupitelstvo. A to ne z toho důvodu, že to ukládá nějaký zákon, nebo schválené usnesení, ale proto, že je to tak správně. Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem města a o zakázce, která ovlivní rozpočet na dalších deset let, by prostě měli rozhodovat zastupitelé. V momentě, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zakázku posoudil a neshledal na ní nic závadného, jsme toto rozhodnutí respektovali a po poradě s právníky jsme už v roli zvolených zástupců města další kroky nečinili, navíc město samo na sebe nemůže učinit podání. Nicméně nepříjemný pocit ze zakázky zůstal. Jsem proto ráda, že policie tuto kauzu nyní prošetřuje. Uvidíme, k jakému výsledku dospěje.

Vždy, když vidím příspěvky politiků týkající se hasičů, jsem trochu na rozpacích. Vy jste jich v poslední době měla několik. Přijde mi, že jde o poměrně nátlakovou skupinu, které se požadavky těžko odmítají. Příkladem mohou být třeba i některé obce, v nichž dokonce hasiči kandidují v obecních volbách. Jak to vidíte vy z vašeho pohledu? Jedná se s nimi věcně?

Osobně musím říci, že si práce dobrovolných hasičů nesmírně vážím. Jsou to lidé, kteří jsou vždy ochotni pomoci a obětují svůj volný čas pro záchranu životů a majetku druhých lidí. Podle mě je správné, že jsou dobrovolní hasiči podporování. Je však podle mě nutné udržovat určitou rovnováhu. Co se týče dotačních programů Libereckého kraje, máme samozřejmě program pro podporu jednotek dobrovolných hasičů. Zároveň však podporujeme také včelaře, drobné řemeslníky, mateřská centra nebo zajištění lékařských pohotovostí a samozřejmě mnoho dalších činností v ostatních oblastech. Co se týče nějaké mimořádné pomoci v rámci města, letos jsme hasičům přispěli na automobil. Jeho nákup však byl financován také z dotace kraje a peněz ministerstva vnitra. Nemám tedy pocit, že by byli v České Lípě dobrovolní hasiči podporováni na úkor jiných zájmových skupin. Tam, kde máme pocit, že je to opravdu nutné, se vždy snažíme pomoci.

Vy jste se poprvé zúčastnila vítání prvňáčků z pozice starostky, já z pozice učitele. Chystá město v letošním roce nějaké další investice do rozvoje školství ve městě?

V letošním roce jsme do oprav školských zařízení investovali a ještě budeme investovat více než 100 milionů korun. Opravili jsme například střechu, hřiště a prostranství před ZŠ Dr. M. Tyrše, dokončili jsme opravu atria v ZŠ Jižní, kterou jsme navíc staticky zajistili a odvodnili, zahájili jsme novostavbu pavilonu F v ZŠ Speciální Jižní, rekonstruovali jsme rozvody a sociální zařízení v zušce a mnoho dalšího.  V rámci tohoto školního roku se také rozběhnou práce na zateplení ZŠ Lada a také MŠ Na Výsluní. Další investice určitě plánujeme na příští rok. Do škol je potřeba investovat průběžně, navíc si uvědomujeme, že všechny školy ještě zdaleka nejsou v tak dobrém stavu, ve kterém bychom je chtěli mít. Navíc jako krajská zastupitelka podporuji i opravy středních škol v České Lípě, které patří kraji. Konkrétně třeba na gymnáziu jsem bojovala za novou chemickou laboratoř a povedlo se.

Čekal jsem například, jestli nebude od vedení města nějaká snaha koupit svárovskou hospodu a trochu ulevit nedaleké škole, která je nacpaná k prasknutí. Na sociálních sítích se mluví o tom, že tam bude další ubytovna. Máte nějaké uklidňující informace?

Pokud je mi známo, tak budovu koupili majitelé vietnamské národnosti. Na městský úřad zatím nepřišla žádná žádost o změnu užívání budovy. Pokud se tedy o záměru zřídit zde ubytovnu mezi občany mluví, zatím tuto myšlenku majitel realizovat nezačal.

Prostor pro vaše téma:

Městská policie Česká Lípa má opět strážníka, který oficiálně smí sloužit se psem. Naše strážnice Lenka Gahlerová totiž se svým dvouletým francouzským beauceronem jménem Lancelot absolvovala náročné zkoušky, které dopadly na jedničku, a Lancelot tak získal osvědčení o způsobilosti k použití u obecní policie. Během zkoušek musel Lancelot projít disciplínami jako je poslušnost, obrana, vyhledávání v terénu nebo likvidace výtržností. Na zkoušky se Lancelot se svou psovodkou připravovali rok, trénovali třikrát až čtyřikrát týdně. Nyní tak bude proti pachatelům v terénu zasahovat kromě našich strážníků i pes, díky složeným zkouškám může být Lancelot součástí jakéhokoli zásahu. Oběma moc gratuluji.

Nahoru