Autor - Magdalena Pujmanová

Střípky z dějin Českolipska

13.8.2019 06:55 | Muzeum

Z kaleidoskopu dějin 20. století je název výstavy, kterou si můžete do 29. září prohlédnout ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. V ní se ohlédneme za minulostí, prolistujeme se stránkami dějin našeho města a okolí.

Krajiny a kompozice na fotografiích Miloslava Sovadiny

15.4.2019 16:43 | Muzeum

V Maštálkově síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě probíhají každoročně výstavy, připomínající významná regionální výročí a osobnosti. Začátkem letošního roku oslavil sedmdesáté narozeniny archivář a vlastivědný pracovník Miloslav Sovadina, který zde, i když Českolipsko není jeho rodištěm a deset let již tady nežije, zanechal hluboké stopy.

Počátek normalizace na Českolipsku

7.2.2019 11:50 | Muzeum

Před padesáti lety, 16. ledna 1969, se upálil vysokoškolský student Jan Palach. Citlivý mladý muž se nedokázal smířit s okupací své země a rozhodl se svým činem vyburcovat Čechy a Slováky z odevzdanosti a se stále zřetelnějším smířením se se stavem, který nastal.

Dvousté výročí Národního muzea a osobností Českolipska

16.1.2019 17:14 | Muzeum

V loňském roce se do stínu stoletého výročí vzniku republiky dostalo dvousté výročí vzniku Národního muzea, které je neméně významné. V první přednášce Vlastivědného spolku Českolipska letošního roku se k němu vrátil historik Ladislav Smejkal a připomněl některé osobnosti, které jsou s historií Národního muzea a naším regionem z doby Národního obrození spjati.

Tečka za stoletým výročím

14.12.2018 09:40 | Muzeum

Letošní jubilejní rok provázely naši vlast výstavy, koncerty, divadelní a filmová představení, a vydávání monotematických čísel periodik a sborníků k výročí ukončení Velké války a vzniku samostatného Československa. Tečku za oslavami v našem městě učinil i historik Ladislav Smejkal na poslední letošní přednášce Vlastivědného spolku Českolipska. Vybral si několik regionálních zastavení, které se do konceptu celoročních oslav nevešly, přesto stojí za připomínku.

Marie a Břetislav Vojtíškovi

3.12.2018 09:38 | Muzeum

Poslední výstava letošního roku v Maštálkově síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě je věnována archivní a muzejní práci Marie a Břetislava Vojtíškových.

Křest knihy je završením oslav 140. výročí Excursions-Clubu

28.11.2018 10:36 | Muzeum

Po celý rok si Vlastivědný spolek Českolipska připomíná různými akcemi 140. výročí vzniku Excursions-Clubu, spolku, který byl v roce 1878 založen v České Lípě a který po dlouhých 61 let realizoval rozsáhlou vlastivědnou práci na klubovém území v širokém okolí města. V historické, přírodovědné, technické a dalších sekcích vznikaly první muzejní sbírky, byl vydáván klubový časopis, rozvíjel se turismus a ochrana přírody a památek.

Kulaté výročí vzniku vlastivědného spolku Excursions-Club

5.11.2018 19:31 | Muzeum

V letošním roce probíhají oslavy významných událostí, které se staly v letech končících osmičkou. Tou nejvýznamnější je stoleté výročí ukončení Velké války a vznik Československého státu, které upozaďuje ostatní kulatá ale ne tolik významná výročí. Přesto i ony si zaslouží připomenutí.

18. pěší pluk a Deutschböhmen

29.10.2018 13:21 | Muzeum

Měsíc říjen provázely před sto lety starosti, zmatky, nejistota ale také očekávání, které se naplnilo na jeho konci vyhlášením samostatného Československa. Ne všechny radnice měst a obcí se to dozvěděly 28. října. Do některých přicházeli lidé se zaručenými zprávami i dříve (např. v Písku oslavovali Československou republiku již 14. října), jásot českých obyvatel propukal většinou až po 28. říjnu. Neradovali se všichni. Němečtí obyvatelé v severních a severozápadních Čechách již na jaře vyhlásili provincii Deutschböhmen, jejíž představitelé sídlili v Liberci, a do které spadalo i území Českolipska. Neprezentovali se jako nepřátelé českého obyvatelstva, ctili demokracii a dožadovali se práva na sebeurčení.

Zřícenina Ostrý–symbol založení Nordböhmischer Excursions-Clubu

21.9.2018 05:25 | Muzeum

V letošním roce připomíná Vlastivědný spolek Českolipska 140. výročí založení vlastivědného spolku Nordböhmischer Excursions-Club.