Autor - J. Kalivodová

Žákyně z Tyršovky vystoupily v parku M. Horákové

22.6.2021 08:09 | Školy
Každoročně se v červnu koná pietní akt, kdy si připomínáme osudy obětí komunismu v parku Milady Horákové. Na politickou situaci po r. 1948 reagovali svým projevem historik Mgr. L. Smejkal a starostka Ing. J. Volfová. Naše žákyně z 9. C také dne 21. 6. přispěly svým zpěvem k uctění památky M. Horákové. Za doprovodu p. uč. K. Stankové zazpívaly dvě písně. Rády bychom touto cestou poděkovaly těmto žákyním – Helence K., Amálce L., Aničce Č., Elišce O., Evičce D. a Míše Š.
Každoročně se v červnu koná pietní akt, kdy si připomínáme osudy obětí komunismu v parku Milady Horákové.

Úspěchy ZŠ Dr. M. Tyrše v roce 2011/2012

1.10.2012 08:32 | Školy

Žáci ZŠ Dr. M. Tyrše se pravidelně zúčastňují nejrůznějších vědomostních olympiád a sportovních soutěží (florbal, futsal, atletika...). V loňském školním roce se žáci umístili na předních místech v rámci okresních i krajských kol v olympiádách z Aj, Nj, dějepisu, biologie a ekologie, dále pak v pěveckých a výtvarných soutěžích.