Autor - Filip Trdla

Liberecký kraj finančně podpořil obnovu fresek na hradě Houska

9.4.2019 20:25 | Region

Tajemný, magický, prokletý či pekelný. Všechny tyto přívlastky má hrad jménem Houska. Přestože nepatří mezi největší či nejkrásnější hrady, nepyšní se obrovským parkem nebo nejstarší kaplí, stal se oblíbeným cílem mnoha výletníků a dobrodruhů. Jen v loňském roce jej navštívilo kolem 25 tisíc lidí. Kraj se proto snaží podpořit jeho obnovu a minulý rok přispěl více jak 182 tisíc korun na nové fresky v hradní kapli.

V České Lípě otevřeli dvě centra odborného vzdělávání

4.4.2019 20:19 | Školy

Výstavba osmi Center odborného vzdělávání (COV) za více jak 593 milionů korun úspěšně pokračuje. Projekt COV má za cíl zkvalitnit výuku na středních a vyšších odborných školách v regionu. V lednu kraj dokončil COV ve Frýdlantu, v březnu se nových prostor dočkali žáci na liberecké průmyslovce, ve čtvrtek 4. dubna byla slavnostně otevřena obě českolipská COV. Na Střední průmyslové škole v České Lípě (SPŠ ČL) vzniklo COV strojírenství a informatiky. Celkové výdaje na výstavbu a vybavení jsou včetně evropských a státních dotací 61.472.104 korun. Nové moderní vybavení mají i žáci COV služeb na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v České Lípě (SOŠ a SOU ČL). Celkové výdaje na výstavbu a vybavení jsou včetně evropských a státních dotací 80.966.757 korun. Liberecký kraj vynaloží na všech osm projektů COV ze svého rozpočtu částku 110.833.812 korun.

Přes 18 milionů korun rozdělí na dotacích odbor kultury kraje

28.3.2019 22:24 | Region

I v letošním roce pokračuje Liberecký kraj ve vyhlašování dotačních programů. Peníze se dostanou ke všem, kteří o dotaci požádají a splní podmínky. Zastupitelé na svém jednání v úterý 26.3. schválili na dotační programy odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu přerozdělení 18 milionů korun. Například na spolufinancování kulturních akcí a aktivit regionálního a nadregionálního významu zaměřených na tradiční českou hudebnost, divadelní tvořivost či taneční umění půjde 2,5 milionu.

Krajský čtenář roku je z České Lípy

26.3.2019 15:46 | Literatura

V sobotu 23. března 2019 se v Krajské vědecké knihovně v Liberci konalo slavnostní vyhlášení Čtenáře roku Libereckého kraje 2019. Soutěž pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Záštitu převzala regionální organizace ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou.

Celkem 2,5 milionu dá Liberecký kraj na ohrožené památky

22.3.2019 10:40 | Region

Kraj poskytne na záchranu ohrožených kulturních památek v regionu 2.500.000 korun. Krajští radní na svém jednání v úterý 19. března rozhodli, že částku rozdělí mezi čtyři subjekty. Milion dostane arciděkanství v Horní Polici, půl milionu půjde na konzervaci hradní zříceniny Návarov, stejná částka pak na zlepšení stavu kostela sv. Martina ve Zlaté Olešnici a záchranu varhan v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou.

Na silnici I. třídy z Jestřebí chce kraj nulovou sazbu mýta

21.3.2019 10:45 | Českolipsko

Asociace krajů ČR (AKČR) a Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) uzavřely loni v říjnu s ministerstvem dopravy memorandum o společném postupu při stanovování zpoplatnění některých silnic I. třídy. Liberecký kraj obdržel od AKČR žádost o součinnost při aktuálním řešení situace. Krajům je přislíbeno, že mohou samy navrhnout, kde bude platit nulová sazba mýta. Radní souhlasili, že nulové mýtné by se mělo uplatnit na silnici I/38 z Jestřebí na hranici kraje. Přesný přehled zpoplatněných úseků bude projednán na dubnovém zasedání Rady AKČR.

Přihlaste stavby v Libereckém kraji do Soutěže Karla Hubáčka

20.3.2019 22:34 | Region

Patnáctý ročník soutěže o nejlepší stavební dílo v Libereckém kraji odstartoval. Letos s sebou nese novinky. Tou první a zásadní je změna názvu. Místo tradičního hledání stavby roku tentokrát Liberecký kraj pořádá „Soutěž Karla Hubáčka“. Zájemci mohou stavby přihlašovat až do 31. května 2019.

Liberecký kraj letos poprvé podpoří filmovou tvorbu

18.3.2019 10:55 | Film

V letošním roce kraj poprvé vyčlenil 1 milion korun na podporu filmové tvorby, která se svým obsahem dotkne území regionu. Kraj si bude pečlivě vybírat, jaké filmové projekty podpoří. V letošním roce to bude například dokumentární film o Jizerských horách, kriminální seriál o boji proti drogám či celovečerní film Poslední závod o příběhu Hanče a Vrbaty.

Potravinová pomoc míří do škol již popáté

18.3.2019 10:31 | Školy

Rada kraje včera schválila předložení žádosti ministerstvu práce a sociálních věcí o finanční příspěvek na potravinovou pomoc dětem v regionu. Liberecký kraj se na celém projektu podílí aktivně od samého počátku. Ve školním roce 2019/2020 se přidá již popáté. Kraj se snaží zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol.

Českolipské muzeum představí výstavu lukostřelců a ostrostřelců

11.3.2019 07:28 | Muzeum

Od 15. března do konce roku bude v Galerii Chodba Vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa probíhat výstava s názvem „Lukostřelci a ostrostřelci v České Lípě“. Expozice představí činnost a historii dvou významných českolipských střeleckých spolků.